Αποτελέσματα για:

αναστολή τον μήνα Μάιο

Με νέες ελεγκτικές διαδικασίες, όπως περιουσιολόγιο και ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο εντοπισμός της απόκρυψης φορολογητέας ύλης – Το μέτρο των τεκμηρίων εφαρμόζεται επί 44 χρόνια, πιέζοντας ασφυκτικά και πολλές φορές άδικα σχεδόν 2 εκατομμύρια φορολογουμένους