Αποτελέσματα για:

ασφαλιστικές εισφορές

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Απώτερος στόχος του νόμου 4826/21 είναι η δημιουργία κεφαλαιοποιητικής συμπληρωματικής ασφάλισης διακριτής από την κύρια, που παραμένει διανεμητική, ώστε ένα τμήμα των εισοδημάτων των συνταξιούχων να προέρχεται από το διανεμητικό σύστημα και ένα τμήμα από το κεφαλαιοποιητικό σύστημα» διευκρίνισε ο υφυπουργός Εργασίας

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να καταστούν δικαιούχοι και υπό ποια προϋπόθεση – Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Πως καθορίζεται ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να απασχολήσει η επιχείρηση

Ποια μέτρα σχεδιάζει να αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση από την εργαλειοθήκη των προτεινόμενων ενεργειών που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διευκολύνσεις αλλά όχι μειώσεις φόρων – Στα 4,5 δισ. το χρόνο τα έσοδα από φόρους στα καύσιμα