Αποτελέσματα για:

βιωσιμότητα

Με τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, τις πρωτοβουλίες για κοινωνικές δράσεις, τις οικονομικές λύσεις για τον οικιακό ηλεκτρισμό και τα νέα ψηφιακά προϊόντα της η ΔΕΗ δημιουργεί ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη αλλά και για όλους εμάς

H ΙΚΕΑ, του Ομίλου FOURLIS, παρέχει προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν λύσεις για μια άνετη καθημερινή ζωή στο σπίτι για τους πολλούς, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη βιωσιμότητα

Η διαλογή στην πηγή και η ξεχωριστή συλλογή ρευμάτων που έχουν ως στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία ανακύκλωσης και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι το νέο βήμα της ΕΕΑΑ

Η ανάπτυξη νέων, οικονομικά βιώσιμων και ασφαλών καυσίμων χαμηλής ή μηδενικής έντασης ρύπων, διαθέσιμων ανά την υφήλιο, καθώς και νέων τεχνολογιών πρόωσης πλοίων, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας

Ο μετασχηματισμός ESG αποτελεί στην πραγματικότητα μονόδρομο, που δημιουργεί ευκαιρίες για τους οργανισμούς, εφόσον σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη και αντιμετωπίζοντας το σύνολο των προκλήσεων.