Αποτελέσματα για:

δεη

Η δανειακή σύμβαση είναι διάρκειας 2 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Μέσω τιτλοποιήσεων η ΔΕΗ κλειδώνει χαμηλό κόστος χρηματοδότησης ενώ το ποσό που αντλείται δεν εγγράφεται στον δανεισμό της και δεν προσαυξάνει το χρέος- Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εισπραξιμότητα της Επιχείρησης

Από την PIMCO η προσφορά με διοργανωτή της συναλλαγής την Deutsche Bank – H ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δεν πουλάει ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά αντλεί ρευστότητα χωρίς εγγυήσεις και με τη διαχείριση των οφειλών να παραμένει στην ίδια την Επιχείρηση