Αποτελέσματα για:

δυνητικά δικαιούχοι

Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, με έμφαση στις γυναίκες, στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων

H επόμενη φάση του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» προβλέπεται να διαρθρωθεί γύρω από ετήσιες προσκλήσεις βάσει κριτηρίων επιλογής με έμφαση κυρίως στην επίτευξη υψηλής εξοικονόμησης ενέργεια

Απόρρητο Απόρρητο