Αποτελέσματα για:

εκπαιδευτικοί

Κι αν από άποψη παραμένουν ανεμβολίαστοι αυτοί οι συμπολίτες μας, τότε πώς εξηγείται πως μέσα σ’ ένα 24ωρο 8πλασιάστηκαν τα ραντεβού για την πρώτη δόση από αυτή την ηλικιακή ομάδα; Για να γλιτώσουν το 100 ευρώ το κάνουν ή απλώς αδιαφορούσαν μέχρι τώρα;

Το Ίδρυμα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμενες σπουδές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΠΑ, καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

Μην επιχειρούν κάποιοι να δώσουν και δήθεν επιστημονικό υπόβαθρο στον δημόσιο κανιβαλισμό που έχουν στήσει διότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας