Αποτελέσματα για:

εκπομπές CO2

Οι υποδομές, οι πρώτες ύλες, οι εξαιρέσεις, η αγορά άνθρακα, το τέλος εποχής μετά την απόφαση από τις χώρες της ΕΕ να προχωρήσουν στην κατάργηση εκπομπών άνθρακα έως το 2035

Η τεχνολογία των συνθετικών καυσίμων –βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της έρευνας σήμερα– συνίσταται στο να παράγεται καύσιμο από CO2 που εκλύεται από βιομηχανικές δραστηριότητες με ηλεκτρισμό χαμηλών εκπομπών, πρόκειται για κυκλική οικονομική προσέγγιση

Ευρωπαίοι ερευνητές ανέπτυξαν ένα διαδικτυακό εργαλείο εντοπισμού των τομέων όπου οι ΑΠΕ και τα συνθετικά καύσιμα μπορούν να παραχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς σε 35 χώρες

H Energean ψηφίστηκε για το project «HYDROGEAN» που προβλέπει την Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) και την Παραγωγή Οικολογικού Υδρογόνου (Eco H2) στον Πρίνο στην θεματική «Ενέργεια – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής»