Αποτελέσματα για:

ελληνικό Χρηματιστήριο

Μονοπώλησε το επενδυτικό ενδιαφέρον η κίνηση της μετοχής της Πειραιώς κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών – Στο -27,27% το κλείσιμο, απορροφήθηκε μέρος της ζήτησης – Κάτω από τις 900 μονάδες ξανά ο Γενικός Δείκτης

Η προεξόφληση της κανονικότητας και των εμβολιασμών αυτομάτως οδηγεί σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τις προοπτικές της χώρας – Πειραιώς: «Ξεκλείδωσε» η μετοχή μετά το limit down στο ξεκίνημα (upd)

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.614.132 Μετοχές – Αναπροσαρμόζονται τα όρια διακύμανσης της μετοχής για τη συνεδρίαση στις 07.05.2021

«Έχουμε παράσχει στην KPMG τα τεκμήρια που ζητήθηκαν», αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της – Aναστολή και για Interwood-Ξυλεμπορία –Attica Bank: Καθυστέρηση στη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης – Έως 150 εκατ. ευρώ η ΑΜΚ

Απόρρητο Απόρρητο