Αποτελέσματα για:

εμβολίων

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα συνεχίσει να ανακάμπτει και ελλείψει περαιτέρω αλλαγών πολιτικής, έως το τέλος του 2022, θα φτάσει τα 100,6 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Απόρρητο Απόρρητο