Αποτελέσματα για:

ενεργειακή αναβάθμιση

Αφορούν το Market Test για τον αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Σκοπίων, την πρότυπη σύμβαση χρηστών του FSRU Αλεξανδρούπολης και την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ για την παροχή της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών ΥΦΑ στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας

Οι κύριοι άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, την προσβασιμότητα και την συνδεσιμότητα, τις πράσινες υποδομές, τη διαχείριση προορισμού και εμπειρίας, την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ένα ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία και ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων

Saudi Aramco, Atiovar, Shell, AD Noc, KNPC στο διεθνές πελατολόγιο της τεχνολογικής εταιρείας με έδρα την Αθήνα- Η παρουσία σε 15 χώρες και οι συμφωνίες με τράπεζες, επιχειρήσεις καυσίμων, σούπερ μάρκετ, αλυσίδες, τηλεπικοινωνιακούς ομίλους

Η μερίδα του λέοντος θα διοχετευθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους ή στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην αγροτική παραγωγή

Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού προβληματίζει τους δύο κλάδους, που αναζητούν δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους για να καλύψουν τις ανάγκες τις οποίες δημιουργούν η ψηφιακή επανάσταση και τα μεγάλα έργα