Αποτελέσματα για:

εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος τoυ επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap και της Grant Thornton μιλά στο «B.S.» για τις προκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνει τις συνθήκες
ενός ισχυρού επενδυτικού και αναπτυξιακού κύματος που έρχεται το β’ εξάμηνο του 2021, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η ελληνική οικονομία

Την Πέμπτη 17.06.2021 ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) θα πραγματοποιήσει, υβριδικά, το 8ο Export Summit, με κεντρικό θέμα «Awareness: A Key Factor to Success», το οποίο θα εστιάσει στις διαστάσεις του διεθνούς επιχειρείν που πρέπει να λάβει υπόψη ένας εξαγωγέας,

Ο συνδυασμός των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, της αβεβαιότητας των εξαγωγών και της μειωμένης εγχώριας καταναλωτικής ανάκαμψης απειλεί τον ρυθμό ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας και προκαλεί ανησυχία για ελλείψεις αγαθών

Ο αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα υφυπουργός Οικονομικών δηλώνει στο «b.s» ότι «εκτός από τις τράπεζες, χρειαζόμαστε και αποτελεσματική κεφαλαιαγορά για να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη»

Οι εισηγήσεις των ομιλητών επικεντρώθηκαν στην κατανόηση των διαδικασιών εισόδου, των καταναλωτικών συμπεριφορών και των επιχειρηματικών πρακτικών της ρωσικής αγοράς

Η επένδυση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ εκτός της περιοχής της Ηπείρου, όπου βρίσκεται η έδρα της για περισσότερο από 65 χρόνια, ενισχύει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και της δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας

Απόρρητο Απόρρητο