Αποτελέσματα για:

εξοικονόμηση

Στο εργαστήριο του Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ, την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις, με διεθνή εμπορική απήχηση, που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικά startups και ώριμες ερευνητικές ομάδες

Ο απολογισμός των 16 πρώτων μηνών και τα επόμενα βήματα για τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας «Πλειάδες». Πως προήλθαν οι δυο επενδύσεις της ελληνικής εταιρείας πληροφορικής στις start ups PROBOTEK και Optechain