Αποτελέσματα για:

επιλέξιμες

Το μέτρο θα ισχύσει για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους και θα ωφεληθούν και ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες – Ποιες επενδύσεις πριμοδοτούνται

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Υλικά όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, η ξυλεία, τα πλαστικά, το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, κυρίως καύσιμα και ασφαλτικά, έχουν ανατιμηθεί με αυξήσεις έως και 50% και σε άλλες περιπτώσεις έως και 75% από τις αρχές του έτους – Όλα δείχνουν ότι οι διεθνείς τιμές θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Ποιες θεωρούνται επιλέξιμες επιχειρήσεις – Θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη λήψη τραπεζικού δανείου από €25.000 – 900.000, για κεφάλαιο κίνησης και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων