Αποτελέσματα για:

επιχειρήσεις – εργαζόμενοι

Ο Όμιλος διατήρησε όλες τις θέσεις εργασίας, ενώ δόθηκαν και επιπλέον οικονομικά κίνητρα στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής του εργοστασίου και του διανεμητικού κέντρου

Ισχυρό ενδιαφέρον από 50 θεσμικούς επενδυτές για συμμετοχή στην ΑΜΚ – Τι προβλέπει η συμφωνία μετόχων με τη Macquarie, πότε οι Αυστραλοί θα μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να καταστούν δικαιούχοι και υπό ποια προϋπόθεση – Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Πως καθορίζεται ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να απασχολήσει η επιχείρηση