Αποτελέσματα για:

εργαζόμενους σε αναστολή

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, προβλέπεται η καταβολή σταθερού ποσού €4 ανά θεατή/εισιτήριο και ανά προβολή, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου και για συνολικό μέγιστο αριθμό 40 προβολών ανά μήνα

Απόρρητο Απόρρητο