Αποτελέσματα για:

ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Ήδη από εφέτος ο λογαριασμός των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας ελαφρύνεται σημαντικά, κατά 1 εκατ. ευρώ την ημέρα – Πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν σημαντικά πρόσθετα οφέλη και για το περιβάλλον – Τι περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πρόγραμμα το ΑΔΜΗΕ

Με τη βοήθεια state-of-the-art τεχνολογιών εντοπίζεται η βέλτιστη – από τεχνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς – όδευση για τα υποβρύχια καλώδια μήκους μέτρων, συλλέγοντας πληροφορίες για τη μορφολογία του θαλάσσιου πυθμένα