Αποτελέσματα για:

μακροχρόνια άνεργο

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, προβλέπεται η καταβολή σταθερού ποσού €4 ανά θεατή/εισιτήριο και ανά προβολή, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου και για συνολικό μέγιστο αριθμό 40 προβολών ανά μήνα

Σύμφωνα με τις κοινωνικές οργανώσεις της Γερμανίας, πολλοί αυτοαπασχολούμενοι δεν είναι πλέον σε θέση να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο και πολλαπλασιάζονται οι άποροι που έχουν ανάγκη τη δωρεάν διάθεση τροφίμων

Για ποιους θα συνεχιστούν οι αναστολές το καλοκαίρι με εναλλακτική την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», το οποίο θα επεκταθεί έως και τον Σεπτέμβριο – Εκτός αναστολών οι ωρομίσθιοι

Απόρρητο Απόρρητο