Αποτελέσματα για:

νεοφυείς εταιρείες

Η Amazon θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα ενδυνάμωσης γυναικών και νέων επαγγελματιών

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η οµάδα της FlexCar να µεγαλώνει συνεχώς, επενδύοντας το επόµενο διάστηµα σε ανθρώπινο ταλέντο, και πιο συγκεκριµένα σε νέους Έλληνες που επιθυµούν να είναι µέλη µιας δυναµικής οµάδας