Αποτελέσματα για:

οαεδ

Δεκαπέντε προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ και ακόμα έξι προγράμματα που βρίσκονται υπό σχεδιασμό και αναμένουν έγκριση και χρηματοδότηση, από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης για χιλιάδες εργαζόμενους

Τονίζεται επίσης ότι, από τις πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις των μισθωτών και των επιχειρήσεων, οι πραγματικοί κατώτατοι μισθοί έχουν αυξηθεί πάνω από 2% μέσα σε μια δυσμενή χρονιά