Αποτελέσματα για:

οικογενειακό εισόδημα

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού

Όταν δεν έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου, ξεκινάς αλλά δεν μένεις στη συγνώμη. Δε φτάνει η απολογία του κ. Στυλιανίδη. Η ευθύνη βουλιάζει, δεν χάνεται στο χιόνι. Υπάρχει και αφορά στη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Κάνεις τα αδύνατα δυνατά. Το οφείλεις στους πολίτες

Oι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα εργαλείο που μπορεί να εντοπίσει περιστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής οφειλών – Η διαδικασία περιλαμβάνει τα έξι βήματα

Οι 20.000 οριστικές υποβολές και οι 50.000 ανοιχτές αιτήσεις καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών, με τα επιτελεία των Υπουργείων Ενέργειας και Ανάπτυξης να προσανατολίζονται σε μια πρώτη παράταση έως τα μέσα Φεβρουαρίου