Αποτελέσματα για:

οφειλετών

Ο πρόεδρος τoυ επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap και της Grant Thornton μιλά στο «B.S.» για τις προκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνει τις συνθήκες
ενός ισχυρού επενδυτικού και αναπτυξιακού κύματος που έρχεται το β’ εξάμηνο του 2021, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η ελληνική οικονομία

Δεν είναι υποχρεωτικό για τους πιστωτές να συμμετάσχουν σε αυτή την εξωδικαστική διαδικασία – Μόνο αν η πλειονότητα των πιστωτών δεχθεί να συμμετάσχει και να συμφωνήσει, τότε είναι αναγκασμένοι και οι υπόλοιποι πιστωτές να ακολουθήσουν

Απόρρητο Απόρρητο