Αποτελέσματα για:

υπουργείο Εργασίας

Κίνδυνος για φόρους σε πληττόμενους και απώλειας επιδομάτων για ευάλωτους – Ποιοι πρέπει να απευθυνθούν στη ΔΟΥ για να διορθώσουν το Ε1 και το εκκαθαριστικό τους

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ και αφορούν 8μηνες, 9μηνες ή 11μηνες συμβάσεις με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Απόρρητο Απόρρητο