Αποτελέσματα για:

υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αυξημένη επιφυλακή στην ενεργειακή αγορά – Κίνδυνος διακοπών αν πιάσει βαρυχειμωνιά – Ισχυροί κραδασμοί από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και τα χαμηλά αποθέματα νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς – Στα €470 εκατ. η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το ρεύμα

Η διαλογή στην πηγή και η ξεχωριστή συλλογή ρευμάτων που έχουν ως στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία ανακύκλωσης και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι το νέο βήμα της ΕΕΑΑ

Τα έργα που εντάσσονται στον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) είναι σημαντικά διασυνοριακά έργα που διασυνδέουν τα ενεργειακά συστήματα χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών

Ο Όμιλος Quest, με ενσυναίσθηση και γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αντιλαμβάνεται ποιο είναι το νέο μοντέλο μιας υγιούς επιχείρησης και ανταποκρίνεται με δυναμισμό στα νέα δεδομένα