Αποτελέσματα για:

φυσικό αέριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τη διαδικασία σύνδεσης μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΑ. Σημειώνεται ότι σε όλους τους καταναλωτές παρέχεται έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης

Πως η ιστορική βιομηχανία ανοίγει τον χορό της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ελλάδα – Οι μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία, η ευφυής ρομποτική αυτοματοποίηση του εργοστασίου της και ο στόχος να καταστεί leader στην Ευρώπη

Απόρρητο Απόρρητο