Αποτελέσματα για:

όμιλο Ideal

Στον τομέα των Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης η εταιρεία έχει συνάψει σημαντικές τριετείς συμβάσεις, με οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών, σφραγίδων και χρονοσημάνσεων

Η εξαγορά Chipita από τη Mondelez International, οι κινήσεις της Vivartia μετά την ιδιοκτησιακή αλλαγή και οι κινήσεις των μεγάλων παικτών φέρνουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στον χώρο των τροφίμων που, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρωτοστατήσει και φέτος στο κομμάτι των συγχωνεύσεων και εξαγορών

Τουλάχιστον 3 ή 4 εισηγμένες του κλάδου διερευνούν στόχους για εξαγορές στο εξωτερικό, με τα χρονοδιαγράμματα της ολοκλήρωσης των επόμενων επενδυτικών κινήσεων τους να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα