Αποτελέσματα για:

περιφερειακά προγράμματα

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

H ΒΙΑΝΕΞ υποστηρίζει ενεργά ποικίλα προγράμματα, ενέργειες και δράσεις για τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της στην υγεία και την ευζωία όσων έχουν ανάγκη

Δεν υπάρχει έλλειψη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς στην πραγματικότητα, οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν σοδειές σιτηρών ρεκόρ για το 2021. Ωστόσο, τους τελευταίους 12 μήνες, οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν, μαζί και ο υποσιτισμός στις φτωχές χώρες

Περιαγωγή με ταχύτητες 5G σε συνολικά 34 χώρες για τους συνδρομητές COSMOTE – Οι συνδρομητές COSMOTE απολαμβάνουν το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργασιών με ξένους παρόχους για 5G Roaming