Αποτελέσματα για:

Apple

Οι ψηφιακές υποδομές και οι κινητές επικοινωνίες δημιουργούν το «υπόστρωμα» εκείνο πάνω στο οποίο «πατάνε» ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές δημόσιας ασφάλειας, πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης καταστροφών, προς όφελος των πολιτών