Αποτελέσματα για:

BP Shipping

Τη διανομή μερίσματος 0,2325 δολ. ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2013  αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης στο NASDAQ Capital Product Partners L.P., συμφερόντων  Ευάγγελου Μαρινάκη.

Απόρρητο Απόρρητο