Αποτελέσματα για:

Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι καθένα από τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει αποτελεσματικά στους έξι πυλώνες που έχουν συμφωνηθεί