Αποτελέσματα για:

Ernst & Young

Το πλαίσιο δύο ταχυτήτων ενσωματώνει μεταβατικές υπηρεσίες για την επανεκκίνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με παράλληλη καθοδήγηση για την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού

Σε ενίσχυση των τάσεων συγκέντρωσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα οδηγήσει η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, όπως εκτιμά η πλειονότητα στελεχών που συμμετείχαν σε έρευνα της EY Eλλάδος

Πολύπλευρος ο αντίκτυπος του κορωνοϊού για τις επιχειρήσεις –  Σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες σε ανθρώπινο δυναμικό, διεθνές εμπόριο, εφοδιαστική αλυσίδα και χρηματαγορές

Πρόκειται για το πρώτο τμήμα του παγκόσμιου δικτύου «Φορολογικών Εργαστηρίων», που στοχεύει να δημιουργήσει η ΕΥ, με στόχο την επίλυση σύνθετων φορολογικών θεμάτων, μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών