Αποτελέσματα για:

Fitch

Την υψηλότερη μόχλευση σε σχέση με τις εκτιμήσεις του, τις δυσκολίες στην ανανέωση συμβολαίων και τις προβλέψεις για παραμονή των ελεύθερων ταμειακών ροών σε αρνητικό επίπεδο επικαλείται ο οίκος