Αποτελέσματα για:

Hertz

Το χαρτοφυλάκιο Sunrise II περιλαμβάνει περίπου 47 χιλιάδες δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ. – Η τιμή πώλησης αντιστοιχεί αντιστοιχεί στο 47,4% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου

Η Tesla Inc.είναι έτοιμη να αποχωριστεί ένα σημαντικό ποσό από τα περίπου 300 δισ. δολάρια που κέρδισε στο χρηματιστήριο όταν η Hertz ανακοίνωσε μια τεράστια παραγγελία ηλεκτρικών αυτοκινήτων της αμερικάνικης εταιρείας