Αποτελέσματα για:

TAXISnet

Μέσω της εφαρμογής στο Taxisnet, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, που τους ετοιμάζει και τους στέλνει ο συμβολαιογράφος, ώστε να την υποβάλουν ή να μη την υποβάλουν (απορρίψουν) οριστικά

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιστιλή, το νέο σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι την 1η Ιουνίου 2021 μόνο για τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Η συγκεκριμένη εφαρμογή διαθέτει διεπαφή για την είσοδο των δικηγόρων στο σύστημα, η οποία γίνεται είτε με κωδικούς taxisnet, είτε με τη χρήση της σχετικής υπηρεσίας της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων

Απόρρητο Απόρρητο