Αποτελέσματα για:

TaxisNet

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Τρίτη, 1 Ιουνίου στις 8:00 μέχρι και την Πέμπτη, 3 Ιουνίου στις 15:00