Αποτελέσματα για:

Taxisnet

Για να μη μείνουν εκτός της επιδότησης ύψους έως 600 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν όσοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι να ελέγξουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Γιώργο Ρούσκα, τα απαιτούμενα έγγραφα κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται και προστίθενται καινούργια γιατί καταργείται η αρμοδιότητα από το Δημόσιο