Αποτελέσματα για:

stress tests

Η οικονομική ανάπτυξη πάντως επιβραδύνθηκε το δ’ τρίμηνο (4%) σε σύγκριση με το γ’ (4,9%), καθώς αντιμετωπίζει «τριπλή πίεση»: συρρίκνωση της ζήτησης, εντάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και καθοδική αναθεώρηση της αξίας πόρων

Ο περαιτέρω έλεγχος της πανδημίας COVID-19 εξαρτάται όχι μόνο από την υψηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, που είναι ασφαλώς απαραίτητη, αλλά και από τη συνεχή τήρηση αποτελεσματικών και βιώσιμων μέτρων δημόσιας υγείας

«Οι μισές τράπεζες δεν έχουν σχεδιάσει συγκεκριμένη δράση για να ενσωματώσουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές», σημείωσε η ΕΚΤ