Με βάση την ένταση του πλήγματος που δέχτηκαν από την κρίση του κορονοιού, μπορούμε να κατατάξουμε τις επιχειρήσεις σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες.

Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την οικονομική κρίση που προκαλεί ο COVID-19 είναι δεδομένη.

Τα δέκα χρόνια κρίσης που ξεκίνησαν με τη χρεοκοπία του κράτους το 2010 και συνεχίζονται με την πανδημία του κορονοιού, απέδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο σταθερές. Η πρώτη είναι ότι ανεξαρτήτως έντασης, βάθους και αιτίας, στην κρίση ο δημόσιος τομέας θα τύχει σημαντικά καλύτερης μεταχείρισης σε σχέση με τον ιδιωτικό.