Προκρίνεται η δημιουργία «κακής τράπεζας» και η μεταφορά του συνόλου των προβληματικών δανείων είτε μέσω  μαζικών τιτλοποιήσεων ή πωλήσεων από κάθε τράπεζα χωριστά - Γιατί οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά τον δανεισμό από τις τράπεζες

Λύσεις – «ταμπού» για τις τράπεζες, όπως η εθελοντική παράδοση και εκποίηση του ακινήτου, η ενοικίαση ή η ανταλλαγή με άλλο μικρότερης αξίας, πρότειναν οι servicers στους «κόκκινους» δανειολήπτες πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας

Ο πρόεδρος της Eurobank μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας επισήμανε: «Η γέφυρα ρευστότητας η οποία λειτουργεί κάποτε πρέπει ν αποπληρωθεί»