Στα 48,75 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές με τη συμπεριφορά της ελληνικής αγοράς να εμφανίζεται "ωριμότερη", καθώς δεν επικράτησαν άκρατες ρευστοποιήσεις οι οποίες συνήθως απομακρύνουν τους επενδυτές