Πρόσβαση σε εξαγωγές σε 21 χώρες και τραπεζική στήριξη προσφέρει σε ελληνικές επιχειρήσεις η ηλεκτρονική πύλη εμπορίου, το Εxportgate που περιλαμβάνει η στρατηγική συμμαχία κορυφής της Ισπανικής Τράπεζας Santander με την Τράπεζα Eurobank.

Απόρρητο Απόρρητο