Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως στα μετοχολόγια η παρουσία της EBRD, η οποία εκτός από τις 4 ελληνικές τράπεζες συμμετέχει και στην Ευρωπαϊκή Πίστη με ποσοστό 10% ενώ το υπόλοιπο 5% κατέχουν το Orasis fund SPC και το Serengeti Asset Management.

Και οι δυο επιλογές της Fidelity είναι άκρως επιτυχημένες καθώς καταγράφει μετοχικές αποδόσεις και λαμβάνει μερίσματα. Όπως φαίνεται δε οι τοποθετήσεις είναι μακροπρόθεσμες αφού τότε αποδίδουν πολύ περισσότερο.