Μπορεί ο σημερινός πρωθυπουργός να μην έχει ιδέα από επιχειρήσεις, εργασία, ελεύθερη αγορά, αλλά κατάλαβε ότι, πρέπει να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα

Είναι δυνατόν να αποκαλύπτεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος σε χρηματιστηριακή ήταν ανύπαρκτος και στην συνέχεια όλοι (εμπλεκόμενοι, αρχές) να αναμένουν τον εσωτερικό έλεγχο του ομίλου;

Με άνοδο της τελευταίας στιγμής το Χρηματιστήριο Αθηνών διασκέδασε τις αρνητικές εντυπώσεις από την παρατεταμένη αδυναμία της πρόσφατης περιόδου.

Απόρρητο Απόρρητο