Ένας παλιός γνώριμος τραπεζίτης αναμένεται να επανέλθει στην Τράπεζα Αττικής καθώς η μια επιλογή της κυβέρνησης δεν θα γίνει αποδεκτή από τον SSM.