Η νέα κυβέρνηση κινείται με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, χωρίς να φοβάται τις δύσκολες αποφάσεις, όπως απέδειξε με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου

Μία από τις πολλές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ορίζεται από την πληθυσμιακή εποχικότητά της. Ο πληθυσμός της Ελλάδας τριπλασιάζεται κάθε καλοκαίρι λόγω τουρισμού και το πρόβλημα γίνεται πολύ έντονο στις τουριστικές περιοχές.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προσδιοριστεί πρακτικά το τι απαιτείται ώστε να παίξει η μεσαία τάξη τον ρόλο της ως μοχλός ανάπτυξης και ως εγγυήτρια της δημοκρατίας