Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, μήπως οι λύσεις στενεύουν επικίνδυνα; Ή τελικά θα οδηγηθούμε σε κάποια λύση γρηγορότερα από όσο νομίζουμε;

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες - Έλλειψη συμφωνίας για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας - «Αγκάθι» και η κατάσταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα - Η απόφαση μετατίθεται για το το Eurogroup στις 5 Απριλίου