Κοστέλο: «Υπάρχουν περιθώρια για φίλο-αναπτυξιακές πολιτικές» - Ντόλμαν: «Χρειάζεται μείγμα πολιτικής με λιγότερους φόρους» - Τζαμαριόλι: «Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε τους στόχους στα πλεονάσματα»

Σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ για την Οικονομία - ΟΟΣΑ: Πρώτη η Ελλάδα σε αυξήσεις φόρων των επιχειρήσεων - «Απορρυθμίσεις» αντί για… μεταρρυθμίσεις βλέπει το ΔΝΤ