Επιστρεπτέα προκαταβολή σε ΜμΕ - Ετοιμάζεται και η πλατφόρμα για ειδική αποζημίωση €800 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους - «Βρέχει» επιστροφές φόρων και εισφορών

Οι ιδιώτες εκτιμητές θα αποζημιωθούν για το παραδοτέο έργο τους μέχρι και τη στιγμή της αναστολής, η αναστολή θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού

Στόχος του είναι να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης που αφορούν τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που τυχόν πλήττονται από την πανδημία

Οι λογιστές ασχολούνται με τις διαδικασίες επιδότησης και αναστολών σε όσους πλήττονται - Παράταση και των προθεσμιών καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις