Επιδότηση ενοικίου για ευάλωτους δανειολήπτες - Αν και επί της αρχής συμφωνούν, οι θεσμοί έχουν αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη το νέο σχέδιο προστασίας επειδή θέτει στόχο να καλύψει 330.000 δανειολήπτες με στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια ύψους 700 εκατ. ευρώ