Τι μπορεί να φέρει κοντά δύο φορείς από τον χώρο της συνεργατικής οικονομίας; Η πρώτη, γρήγορη απάντηση θα μπορούσε να ήταν η εξής: Τα κοινά επιχειρηματικά και εμπορικά συμφέροντα.