Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος πληρώνεται μέσω τράπεζας και απαιτείται προμήθεια, κρατείται από το μισθό του - Η μισθοδοσία να φτάνει στον εργαζόμενο μειωμένη έως και 10€/μήνα και έως 140€/χρόνο

Και ο φετινός Οκτώβριος είχε αρνητικό ισοζύγιο που οφείλεται στην προσωρινή αποχώρηση των εποχικά απασχολουμένων λόγω τερματισμού της θερινής τουριστικής περιόδου, ενώ τα στοιχεία δεκαμήνου δείχνουν ότι συνεχίζεται η ίδια θετική πορεία στις προσλήψεις