Αυτοί οι οφειλέτες θα μπορούν να κάνουν μια πρώτη αίτηση ένταξης για να μην χάσουν την προθεσμία και στη συνέχεια όταν τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητές τους θα επανέλθουν με δεύτερη συμπληρωματική αίτηση

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων μας είναι συγκεκριμένο και απλό: Επαναφορά πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επεκτασιμότητα κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ