Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Bruegel των Βρυξελλών τονίζει στο «bs» ότι «οι αιτίες της κρίσης δεν έχουν εξαλειφθεί» και χρειάζονται δομικές αλλαγές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής γήρανσης

Οι τεχνοκράτες των θεσμών θα αναγνωρίζουν στην αναφορά της Τετάρτης, ότι η Ελλάδα υλοποίησε τις δεσμεύσεις της – Τα στοιχήματα της επόμενης, κρίσιμης αξιολόγησης, η οποία συνδέεται με τις αποφάσεις για τα κέρδη των ομολόγων

Οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2021 - Ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος και η χείρα βοηθείας από ΕΚΤ, ΤτΕ, Fitch - Οι γερμανικές ενστάσεις και η αξιοποίηση ANFAs – SMPs