Με εκτίναξη του χρέους και αποστράγγιση των ταμειακών διαθεσίμων των κρατικών φορέων γέμισε το «μαξιλάρι» ασφαλείας πέρυσι