Μιλώντας για βασικά θέματα αναφέρθηκε στις επενδύσεις στα λιμάνια, στον Αρχηγό του Λιμενικού, την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση και τις σχέσεις του με τους εφοπλιστές και τους συνδικαλιστές