Ενώ τα περισσότερα λιμάνια προορισμοί κρουαζιέρας κλείνουν και οι εταιρείες αναστέλλουν τα δρομολόγιά τους, ο ΟΛΠ λαμβάνει μέτρα στήριξης για την ακτοπλοία αλλά όχι και για την κρουαζιέρα

Από τον ΣΕΕΝ κατετέθη αίτημα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας Ι. Πλακιωτάκη για τον χαρακτηρισμό των ελαχίστων αναγκαίων δρομολογίων που πρέπει να εκτελούνται κάτω από τις σημερινές συνθήκες για την εξυπηρέτηση των νησιών

Με δεδομένη τη συρρίκνωση της κίνησης της τρέχουσας περιόδου και την απώλεια της αυξημένης κίνησης της περιόδου του Πάσχα και της θερινής τουριστικής κίνησης, δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των εξόδων, με αποτέλεσμα τη διακοπή των δρομολογίων

Τον κώδωνα του κινδύνου για επερχόμενους κινδύνους κατάρρευσης της αλυσίδας των θαλασσίων μεταφορών κρούουν διεθνείς οργανισμοί αφού η ναυτιλιακή βιομηχανία μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Αύξηση της κλασικής τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ως μέτρο μείωσης των οικονομικώνπροβλημάτων που δημιουργεί ο COVID-19, προτείνει ο CEO της συμβουλευτικής εταιρείας Five Senses Consulting